עדה רוזן גל

הילדות עם החופש והטבע היפה בכל פינה, הבגרות כאשת עסקים היוצאת מגבולות המדינה ורואה ארצות ועולמות אחרים, חיברו בתוכי את הסקרנות לאדם ולטבע הסובב. השילוב ביניהם הביא אותי לקחת את העט ולרשום את הסיפורים הייחודיים שסביבי.

author-image

עדה רוזן גל

ספרי מחבר/ת