ברגעי הזמן

נחום עב (עבו)

אלוהים תן לנו כח לשוב לשפיות המח, לעצור החברה המדרדרת כי אין לנו ארץ אחרת.

תקציר יצירה

אוסף שירים מפרי עטו של נחום עב. זוהי שירה תעודית : משפחתית, לאומית, ארצית הצמודה לנופי מולדת ולאדמת ארץ ישראל

על המחבר/ת

נחום עב (עבו) נצר למשפחת עבו הגלילית, נולד ב-1923 להורים שהיו מראשוני המתיישבים והשומרים בסג'רה. למד בבית ספר כי"ח אליאנס ובגיל צעיר הצטרף ל"הגנה" והיה פעיל בשורותיה. בתום המאסר בכלא עכו חזר לפעילות ב"הגנה" ובמלחמת העצמאות נטל חלק בשחרור טבריה.

שירה עמ'
75
#שלום #אילן רמון #כנרת ...
ברגעי הזמן נחום עב (עבו)
562 5
10.17 3