נשימה

מ. ענבר

הגות 440 6 06.18 4.5

באתי לחלל העולם כאשר אני רטוב, תוך ארבע דקות השתנה עולמי באופן קיצוני

תקציר יצירה

לעבוד בלנשום עמוק, בשבילי

על המחבר/ת

אוהב אדם

הגות עמ'
1
#נשימה #תשומת לב #אויר
נשימה מ. ענבר
440 4.5
06.18 6