בראשיתי

נעמי גמליאל

...בעיניים פקוחות מעומק מסקרנות הולכת הלאה אל הלא נודע

תקציר יצירה

קורות המחברת

על המחבר/ת

בת בלי גיל, למרות הגיל. צברית מושרשת מחוברת בעבותות אהבה למשפחתי, למדינה לחבריי היקרים ולעירי רחובות. כותבת מאז אחזתי עפרון לראשונה בכל שלב בחיים. נגעתי בכל. רוח חופשית, אנושית בכל מה שנגעתי בו אי פעם נפש ואדם. כותבת בעיקר שירים וגם פרוזה.

שירה עמ'
2
#בחירה #הורים #אהבה ...
בראשיתי נעמי גמליאל
313 4.3
11.18 14