מרים

יעקב פנר

קצר 288 26 10.19 5

אז היא אמרה לו שהיא נוסעת, תגור בתל אביב אצל הדודה רגינה ותעבוד בבית קפה, כי מה יש לי לעשות כאן בקרית ים?

תקציר יצירה

אז היא אמרה לו שהיא נוסעת, תגור בתל אביב אצל הדודה רגינה ותעבוד בבית קפה, כי מה יש לי לעשות כאן בקרית ים? וכל מה שקרה לפני ואחרי

על המחבר/ת

איש

קצר עמ'
4
#קצר #תל אביב
מרים יעקב פנר
288 5
10.19 26