אם לא הבנת את השיר

אלי קולודנר

אני אשמח להיות לך מצית

תקציר יצירה

על חוסר האחריות של הכותב

על המחבר/ת

אלי קולודנר הוא אבא, בעל, בן, מדריך, עורך, ובורח מהגדרות. הוא שואף להמשיך לכתוב

שירה עמ'
1
#שיר #ארס פואטיקה #נורמן בר
אם לא הבנת את השיר אלי קולודנר
99
01.20 12