החבילה

א.ד ש

קצר 216 23 01.20 5

הם שמעו אותי קורא: אף פעם לא גיליתי את מקומי, אבל עכשיו אני יודע היכן נמצאים הדברים שמאבדים.

תקציר יצירה

הרפתקה של אדם דמוי חבילה, ושל חבילה בצורת אדם.

על המחבר/ת

מחבר ומפריד.

קצר עמ'
14
החבילה א.ד ש
216 23
01.20 5