חרציות

נעמי גמליאל

אמלא את חיקי בשפעת הפריחה ואטבול בזיכרונו החי של הנפקד

תקציר יצירה

פריחת החרציות מעוררת געגוע אהבה

על המחבר/ת

בת בלי גיל, למרות הגיל. צברית מושרשת מחוברת בעבותות אהבה למשפחתי, למדינה לחבריי היקרים ולעירי רחובות. כותבת מאז אחזתי עפרון לראשונה בכל שלב בחיים. נגעתי בכל. רוח חופשית, אנושית בכל מה שנגעתי בו אי פעם נפש ואדם. כותבת בעיקר שירים וגם פרוזה.

שירה עמ'
2
#חרציות #פרחים #אהבה ...
חרציות נעמי גמליאל
61
04.20 2