בנינו

נעמי גמליאל

הגות 29 2 04.20

מתעמר בנו האל הנחבא הלא מתגלה

תקציר יצירה

עולמינו מתחנן "הצילוני נא". מחשבות "ימי קורונה" מעשה האדם ותגובת האל.

על המחבר/ת

בת בלי גיל, למרות הגיל. צברית מושרשת מחוברת בעבותות אהבה למשפחתי, למדינה לחבריי היקרים ולעירי רחובות. כותבת מאז אחזתי עפרון לראשונה בכל שלב בחיים. נגעתי בכל. רוח חופשית, אנושית בכל מה שנגעתי בו אי פעם נפש ואדם. כותבת בעיקר שירים וגם פרוזה.

הגות עמ'
3
#הגות #קורונה
בנינו נעמי גמליאל
29
04.20 2