בלי זיכרון בלי חשבון

מורז ברנדיס

'אנחנו לא מאמנים רוצחים' הצהיר באוזנינו הגבר שישב מעבר לשולחן משרדי פשוט. 'המיזם הזה הוא חברתי ביסודו. אנחנו מאפשרים לצעירים שבאו מרקע של מצוקה להשתלב בקהילה הביטחונית ולסייע למדינת ישראל במלחמתה המתמשכת בטרור'. 'ולפעמים אנחנו מצילים אותם' ...

תקציר יצירה

עיתונאית משתתפת בסיור במוסד להכשרת צעירים שיש לו זיקה לא לגמרי ברורה אל מוסד בטחוני כלשהו, אבל הכתבה נגנזת מבלי שתפורסם. לאחר זמן היא נזכרת בסיפור מטריד ששמעה שם.

על המחבר/ת

עשתה, עבדה, למדה, השיגה, איבדה, נפלה בחרכים, ראתה, שכחה וממשיכה.

קצר עמ'
5
#הסתרה #חשאיות #ניצול ...
בלי זיכרון בלי חשבון מורז ברנדיס
49 4
04.20 2