בין ערביים

נעמי גמליאל

עד כמה אבד המובן מאליו

תקציר יצירה

שיר געגועים לעבר שהיה כאן

על המחבר/ת

בת בלי גיל, למרות הגיל. צברית מושרשת מחוברת בעבותות אהבה למשפחתי, למדינה לחבריי היקרים ולעירי רחובות. כותבת מאז אחזתי עפרון לראשונה בכל שלב בחיים. נגעתי בכל. רוח חופשית, אנושית בכל מה שנגעתי בו אי פעם נפש ואדם. כותבת בעיקר שירים וגם פרוזה.

שירה עמ'
2
#שירה #שקיעה #אהבה ...
בין ערביים נעמי גמליאל
47
04.20 3