אייר

נעמי גמליאל

שירה 51 5 04.20

פריחה בשיא קרינת האור

תקציר יצירה

שפעת הטבע המגיעה למלואו

על המחבר/ת

בת בלי גיל, למרות הגיל. צברית מושרשת מחוברת בעבותות אהבה למשפחתי, למדינה לחבריי היקרים ולעירי רחובות. כותבת מאז אחזתי עפרון לראשונה בכל שלב בחיים. נגעתי בכל. רוח חופשית, אנושית בכל מה שנגעתי בו אי פעם נפש ואדם. כותבת בעיקר שירים וגם פרוזה.

שירה עמ'
2
#ימי קורונה #אייר #טבע
אייר נעמי גמליאל
51
04.20 5