רואים את הים

שלמה זילבר

קומה רביעית היה נחשב אז גבוה ובימים טובים אפשר היה לראות חתיכת ים, ביחוד אם עוצמים את העיניים ומתחבקים.

תקציר יצירה

זוג צעיר, דירה ראשונה, אהבה ראשונה, מתוקה, גבינה חמוצה, מנקודת ראות של עוד כמה שנים, כשהם הרבה זמן כבר לא יחד.

על המחבר/ת

כותב "סיפור לשבת" בדף הפייסבוק "שלומילים וסיפורים". נשוי. אב לשניים. סב לשניים. בעל לאחת בינתיים.

קצר עמ'
2
#קצר 2020 #רואים את הים #שלומילים וסיפור
רואים את הים שלמה זילבר
17 4
05.20 1