פסיכולוגיה הומניסטית

אדריאנה פלדמן

לכל אדם יש יעוד כדי לתרום לסביבתו ולתרבות האנושית. ועלינו לגלות, להכיר ולהוקיר את התיעוד של לעיתים הוא חבוי. האדם נולד בצלם...

Creative Summary

המאמר מציג את יישום התאוריה הממוקדת באדם - קרל רוג'רס וזאת באמצעות נסיונה הרב של ד'ר פלדמן. יחודו של המאמר הבא לידי ביטוי בעבודה היום יומית של אדריאנה, מתייחס לכיוון הטיפולי העכשווי, המשתחרר מכבלי התיוג לחבלי החווייה, מההתייחסות לאדם כאובייקט ולהערכתו כסובייקט ומעיסוק בסמכות להתמקדות "אם-פטית". וזאת בהתאם לשיטתו של מרטין בובר התומכת ביחסי "אני-אתה" על פני "אני-הלז". אחת ממסקנות המאמר, אבל בהחלט הבולטת ביותר, היא שהפסיכוטרפיה ההומניסטית שווה לשיטות מקבילות ואף נעזרת בהן, אך יתרונה הוא, בהבטחתה למענה משמעותי ולהצלחה עבור אוכלוסיית הדור הנוכחי. לפיכך הולכת ומתבססת הראייה ההומניסטית בחזית הפסיכולוגיה המודרנית העכשווית.

About the author

ד"ר אדריאנה פלדמן (1933-2018) יועצת - פסיכולוגיה הומניסטית.

study pp
40
#פסיכולוגיה #קארל רוג'רס #הגשמה עצמית ...
פסיכולוגיה הומניסטית אדריאנה פלדמן
578 12
07.19 5