נמוג

גבריאלה לב-אור

poetry 57 9 05.20 5

רציתי שתהיה שם בשבילי ולא יכולת להיות שם בשבילך. בעולם של לפני שהיית בי וביום אחרי שהיית בי

Creative Summary

מיומנה של פיליפינית לבנה ידועה בציבור

About the author

כותבת למגירה כבר למעלה מעשרים שנה, סיפורים קצרים, מכתבים שאינם נשלחים, יומן, שירים. מראיינת וכותבת סיפור על בסיס הראיון. כולל צילום וידאו.

poetry pp
2
#געגוע #כאב #תסכול
נמוג גבריאלה לב-אור
57 5
05.20 9