תקנון לשימוש באתר POOLaBOOK

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, אבל כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחת.

1. האתר מיועד להעלאת יצירות מקוריות, לקריאת היצירה, לכתיבת ביקורת ותגובות ולשיתוף דרך האתר.

2. בחתימה על תקנון זה מתחייב/ת מעלה היצירה שהזכויות על תוכן היצירה שייכות לו/לה בלבד.

3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, לרבות העלאת יצירה, קריאה, הרשמה כמנוי לקבלת שירותים, ייחשבו להסכמה מצד הגולש לתנאי התקנון.

4. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

5. הנהלת האתר רשאית לחסום או להפסיק את גישת הגולש או בעל המנוי אם יפר את תנאי התקנון.

6. כל משתמש- מעלה יצירה ו/או קורא ו/או כותב תגובה או ביקורת (להלן: המשתמש), חייב לרשום את פרטיו האישיים באתר לרבות, שם, כתובת מייל, מספר טלפון, ופרטים נוספים עפ"י דרישת האתר (להלן: ההרשמה).

   6.1 ההרשמה מעניקה למשתמש סיסמא לשימושו האישי בלבד.

   6.2 מסירת פרטים כוזבים ו/או מטעים במסגרת ההרשמה תגרום לדחיית המשתמש ו/או לביטול השימוש באתר.

   6.3 המשתמש רשאי לשלוח, באמצעות מייל או הודעות אחרות, קישורים להמלצת קריאה באתר.

   6.4 ההרשמה נותנת הרשאה באופן אוטומטי ל-POOLaBOOK או לחברה שקיבלה אישור ממנה לשלוח דבר פרסום לכתובת המייל או למספר הטלפון כפי שנמסרו בעת ההרשמה.

   6.5 כל משתמש רשאי לפנות להנהלת האתר להפסיק את קבלת דבר הפרסום ובקשתו זו תיענה במיידיות. למעט האמור בסעיף 6.6 להלן.

   6.6 תקנון זה מאפשר מפעם לפעם ל-POOLaBOOK  לשלב דבר פרסום לצד היצירה והמשתמש מאשר כי אין לו כל טענה בדבר קבלת מסר פרסומי זה.

7. אין לעשות בתכני היצירות באתר כל שימוש מסחרי לרבות העתקה, מכירה, פרסומות, או בכל דרך אחרת אלא בהסכמה מפורשת בכתב מבעלי הזכויות.

8. המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים.

9. אין לפרסם או להעלות באמצעות האתר כל יצירה ו/או כל מידע שהוא שקרי, מעליב, פוגע בפרטיות הזולת, או פוגע בבטחון המדינה.

   9.1 המשתמש אחראי על כל נזק או פגיעה שנובעת מהיצירה הספרותית שהוא העלה לאתר.  

10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו, כי שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר או את היצירות שהועלו לאתר ואין היא אחראית על התוכן שלהן. האחריות לכך על המשתמשים ו/או מעלים היצירה בלבד.

11. להנהלת האתר זכות לעשות שימוש במידע הנאגר באתר, כגון הרגלי קריאה, העדפות ועוד.

12. הנהלת האתר רשאית להסיר יצירות מהאתר מכל סיבה שהיא וללא מתן הסבר. לפיכך, אין למעלה יצירה אשר נפסלה זכות לתבוע את הנהלת האתר על פגיעה בחופש הביטוי ו/או בכל זכות אחרת על פי כל דין רלוונטי אחר.

13. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, השירות באתר הינו כפי שהוא AS IS ואין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא קריסות. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר לצורכי תחזוקה.

   13.1 לא יינתן כל פיצוי כספי/ זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

14. כל הזכויות ליצירות המועלות באתר הן בבעלות הבלעדית של הכותב/ת ו/או מעלה היצירה לאתר. לפיכך אין לטעון כנגד הנהלת האתר להפרת זכויות יוצרים על ידי צד ג' לרבות על ידי משתמש.

15. קריאת ספר באתר כמו גם העלאת ספר לאתר או שימוש אחר באפשרויות האתר מהווה הסכמה לתנאים הנ"ל.